Thứ Ba, 22 tháng 11, 2016

Nguyễn Thị Tâm Chính


Nghệ sĩ xiếc Nguyễn Thị Tâm Chính sinh ngày1945 tại Tỉnh Thanh Hóa, nước Việt Nam. Bà sống và làm việc chủ yếu ở Thành phố Hồ Chí Minh, nước Việt Nam. Bà sinh thuộc cung (chưa rõ), cầm tinh con (giáp) gà (Ất Dậu 1945). Nguyễn Thị Tâm Chính xếp hạng nổi tiếng thứ 70791 trên thế giới và thứ 2 trong danh sách Nghệ sĩ xiếc nổi tiếng. Tổng dân số của Việt Nam năm 1945 vào khoảng 23 triệu người.
Tóm tắt quá trình công tác
Từ 8/1975-02/1976: Nhân viên Văn phòng Ban Kinh tài khu 8
- Từ 3/1976-7/1978: Giải thể Khu, chuyển về Văn phòng Ty Tài chính Bến Tre
- Từ 8/1978-6/1983: Cán bộ Phòng Tài vụ-Thu quốc doanh. Phó phòng Tài vụ - Thu quốc doanh (bổ nhiệm 6/1983)
- Từ 7/1983-4/1987: Phó phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp
- Từ 5/1987-9/1990: Phó Giám đốc Sở Tài chính – Vật giá. Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan
- Từ 10/1990-9/1991: Quyền Giám đốc Sở Tài chính – Vật giá, Bí thư Đảng ủy. Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Liên cơ. Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn lao động tỉnh
- Từ 10/1991-3/1995: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính – Vật giá, Bí thư Đảng ủy. Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Liên cơ. Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn lao động tỉnh
- Từ 4/1995-3/2001: Thứ trưởng Bộ Tài chính; Ủy viên Ban cán sự Đảng: Bí thư Đảng ủy cơ quan Bộ (từ 1996 đến 2002), Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan kinh tế Trung ương (từ 1996-2002)
- Từ 4/2001-8/2002: Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa IX. Thứ trưởng Bộ Tài chính; Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan Bộ. Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan kinh tế Trung ương
- Từ 9/2002-2/2006: Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa IX. Bí thư tỉnh ủy Hải Dương
- Từ 3/2006-4/2006: Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa X. Thứ trưởng Bộ Tài chính
- Từ 5/2006-7/2007: Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa X. Bí thư Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Thương mại
- Từ 8/2007-01/2011: Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa X. Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và xã hội, Bí thư Ban Cán sự Đảng
- Từ 01/2011-7/2011: Bí thư Trung ương Đảng khóa XI. Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bí thư Ban Cán sự Đảng
- Từ 07/2011-5/2013: Bí thư Trung ương Đảng khóa XI. Phó Chủ tịch Quốc hội
- Từ 5/2013-01/2016: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI. Phó Chủ tịch Quốc hội
- Từ 01/2016- 31/3/2016: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII. Phó Chủ tịch Quốc hội
- Từ 31/3/2016: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII. Chủ tịch Quốc hội
- Từ 2007 đến nay: Đại biểu Quốc hội khóa XII, XII

Nguồn ://vi.wikipmedia.org

0 nhận xét:

Đăng nhận xét